1

      W bieżącym roku szkolnym realizujemy innowację pedagogiczną „Słówko tygodnia”. Jako główny cel zakłada ona wzbogacanie słownictwa uczniów oraz wzbudzenie zainteresowania językiem ojczystym. Polega na cotygodniowym wprowadzaniu „słówka tygodnia” i podejmowania z nim różnych działań – sprawdzenia znaczenia wyrazu, wyszukiwania synonimów, używania w wypracowaniach i wypowiedziach ustnych. Do tej pory uczniowie poznali takie słowa jak: obligatoryjny, tudzież, bynajmniej, infantylny, ambiwalentny, pretensjonalny, konwersacja, abstrahować, obiektywny, emanować. Zachęcamy również rodziców do włączenia się w akcję, zapoznawania się ze słówkami i używania ich w codziennych rozmowach z dziećmi.

 

3.png5.png2.png1.png6.png4.png