Szanowni Rodzice! Opiekunowie!
Oto kilka wskazówek, które warto przypomnieć stosować podczas nauki.

Po pierwsze dobry plan!

Pomóż dziecku zorganizować i rozplanować naukę. Określ czas nauki; wyznacz harmonogram dnia poprzez wspólne rozpisanie go na kartce. Istotne są: stałe miejsce i te same godziny nauki. Im mniej zmian, tym lepsze nawyki i efektywniejsze przyswajanie wiedzy. Niech dziecko określi, jakie cele przyświecają jego nauce, określi jaką ona ma dla niego wartość. Odpowie na pytanie – Dlaczego się uczy? Mądrość to wartość, na którą trzeba zapracować.

Dostosuj czas pracy, treści do możliwości!

Pamiętaj, żeby jednostkowy czas nauki był dostosowany do możliwości dziecka- intelektualnych, pamięciowych, związanych z umiejętnością skupienia uwagi, męczliwością dłoni itd. Sposób i treści materiału również muszą uwzględniać możliwości psychofizyczne dziecka. Na motywację dziecka silnie wpływa poczucie kompetencji, a to możemy wytworzyć tylko wtedy, gdy dziecko wie co i jak ma zrobić. Poradź się w tych sprawach wychowawcy, nauczyciela! Oni znają Twoje dziecko! Wiedzą – pomogą!

Pomoc- tak, wyręczanie-nie!

Pamiętaj! Pomoc dziecku nie oznacza wykonywanie za niego zadań. Pomoc polega na omówieniu, wytłumaczeniu polecenia, zaplanowaniu poszczególnych etapów niezbędnych do wykonania zadania. Wątpliwości, niejasności od razu zgłaszaj nauczycielowi, który na bieżąco będzie się starał udzielić pomocy.

Chwalmy! Ale za co…?

Bardzo istotne jest wspieranie dziecka poprzez chwalenie za włożony wysiłek. Pamiętaj! Nie chwal ogólnie, lecz za konkretną rzecz: jeśli dziecko szybko wykona zadanie, pochwal, że zrobiło je szybko i dobrze; jeśli trwało to długo – pochwal za wytrwałość. Podkreślaj jednak sukcesy a nie braki. Nie krytykuj dziecka, gdy nie jest w stanie czegoś zrobić. Brak motywacji do nauki wynika najczęściej z niewykształcenia u dziecka nawyków do uczenia się, bądź też jest skutkiem doznanych przez dziecko niepowodzeń. Dziecko potrzebuje zrozumienia, wsparcia i wiary, że sobie poradzi!

Radzimy sobie z emocjami!

Tobie jest trudno, ale Twojemu dziecku jeszcze bardziej. Ważne jest, aby porozmawiać z dzieckiem o tym, co czuje, przygotować je do stawania wobec radości, ale i do zmierzenia się ze smutkiem czy strachem. Poświęć swojemu dziecku czas, aby nie miało poczucia, że zostało pozostawione same sobie. Skontaktuj się z pedagogiem, z wychowawcą, z nauczycielem, z dyrektorem. Napisz za pośrednictwem e-dziennika, zadzwoń. Każdy z nich, tak jak potrafi, będzie starał się udzielić Ci wsparcia i pomóc.

 

SZKOLNY KATALOG POSTAW

 

SAMODYSCYPLINA

 • Uznaję wyznaczone granice.
 • Postępuję zgodnie z przyjętymi wartościami.
 • Kontroluję swoje myśli, emocje i zachowania.
 • Codziennie wyznaczam sobie racjonalne cele i konsekwentnie je realizuję.
 • Wykorzystuję mądrze czas.
 • Daję z siebie wszystko, co najlepsze.
 • Jestem gotowy do poświęceń i wytężonej nauki.

 

POKOJOWOŚĆ

 • Najpierw myślę, później działam.
 • Panuję nad emocjami.
 • Nie prowokuję i nie daję się sprowokować.
 • Nie stosuję przemocy fizycznej, psychicznej i intelektualnej.
 • Jestem człowiekiem dialogu, a nie konfrontacji.

 

UCZCIWOŚĆ

 • Dotrzymuję zobowiązań.
 • Nie ściągam, nie wykorzystuję pracy innych.
 • Mówię prawdę, nie kłamię i nie oszukuję innych.
 • Szanuję własność innych, nie kradnę, nie niszczę.

  

ODWAGA

 • Potrafię przeciwstawić się złemu zachowaniu.
 • Nie jestem obojętny.
 • Spieszę z pomocą innym, słabszym lub zagrożonym.
 • Jestem dzielny i otwarty na nowe przenoszone przez życie wyzwania.
 • Nie ulegam, odmawiam złemu otoczeniu lub złym propozycjom.

 

7 ty krzyczysz dziecko mysli

 

SŁOWA POTRAFIĄ KRZYWDZIĆ BARDZIEJ NIŻ CZYNY

Szanowni Rodzice, Nauczyciele

Informujemy, że codziennie w godzinach 8.00 – 14.00  również w okresie ferii zimowych są do Państwa dyspozycji nasi specjaliści, którzy udzielają dzieciom i młodzieży a także rodzicom wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy zadzwonić pod stały numer telefonu Poradni

627365139

Możesz się do nas zgłosić zawsze wtedy, gdy masz problem i oczekujesz pomocy psychologa, pedagoga, logopedy, kontaktując się z nami telefonicznie lub osobiście. Nie jest wymaganie skierowanie czy wcześniejsze umówienie spotkania.

Dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 – 18.00  dyżur pełni nasz psycholog.
(Lista specjalistów na stronie internetowej w zakładce dyżury).

Adresy e-mail pracowników dla wszystkich osób, które mają wątpliwości, potrzebują wsparcia lub chciałyby zasięgnąć informacji dostępne na naszej stronie w zakładce "O nas".

Organizowanie warunków do nauki w zdalnym nauczaniu

Własny kąt do nauki

 

Zadbaj o to, by dziecko miało stałe miejsce do nauki i spokój, kiedy pracuje. Ogranicz bodźce zewnętrzne- postaraj się, aby w trakcie nauki wyłączone były dodatkowe źródła dźwięków (muzyka, telewizor, dźwięki za oknem w przypadku uczniów z trudnością w skupieniu uwagi). Wyklucz wszystkie elementy mogące rozproszyć uwagę dziecka. Może warto rozważyć, aby miejsce nauki dziecka było z dala od okna jako źródła „rozpraszaczy”. Komfortowe warunki do nauki zakładają porządek na biurku i ograniczenie ilości znajdujących się na nim przedmiotów.

Pytania i odpowiedzi

Szczególnie u małych dzieci ważne jest, aby pytania i rozmowy podczas odrabiania lekcji dotyczyły wyłącznie tematów związanych z lekcjami. Wszystkie inne muszą zostać odłożone na później. Jeśli przewidujemy przerwy w czasie uczenia, wcześniej je z dzieckiem ustalmy.

Czas relaksu, relaksu!

A na koniec najważniejsze- zadbaj o równowagę pomiędzy wypoczynkiem, a nauką. Zrelaksowany umysł jest bardziej otwarty na naukę! Określmy czas pracy i czas odpoczynku. Zbyt długie przesiadywanie „nad lekcjami” nie sprzyja koncentracji na zadaniu.

Jak pomóc dziecku pokonać stres przed szkołą?

 1. Nie strasz dziecka szkołą – przedstaw ją jako przyjazne i bezpieczne miejsce, w którym pozna wielu nowych przyjaciół.
 2. Rozwijaj aktywność poznawczą dziecka –  rozbudzaj ciekawość i zachęcaj do nauki, dbaj o rozwój zainteresowań.
 3. Rozmawiaj z dzieckiem o szkole – rozwiej jego lęki i obawy przed pójściem do szkoły, dodaj mu otuchy, zapewnij o swoim wsparciu i pomocy w trudnych sytuacjach.
 4. Kształtuj samodzielność i odpowiedzialność dziecka – nie wyręczaj, stawiaj wymagania na miarę możliwości (samoobsługa: ubieranie, samodzielność w toalecie, podczas jedzenia, sprzątanie zabawek, pomoc w prostych obowiązkach domowych).
 5. Zapewnij dziecku systematyczny kontakt z rówieśnikami – ucz pozytywnych zachowań, stosowania zwrotów grzecznościowych, kontrolowania emocji oraz stosowania obowiązujących norm społecznych. Zachęcaj do współpracy czy współdziałania.
 6. Zadbaj o dobry stan zdrowia dziecka – zapewniaj mu dużo ruchu i zabaw na świeżym powietrzu.
 7. Dbaj o higienę psychiczną dziecka – regularne posiłki, odpowiednią ilość snu oraz odpoczynek.
 8. Zapoznaj dziecko ze szkołą – z jej pomieszczeniami, nauczycielami klas i organizacją pracy. Weźcie wspólnie udział w Dniach Otwartych placówki i zajęciach organizowanych dla przyszłych uczniów klasy I. Naucz dziecko bezpiecznie pokonywać drogę do szkoły.
 9. Przygotuj dziecko do szkoły – zachęcaj do pracy przy biurku (rysowanie, malowanie, pisanie). Zaplanuj wcześniej z dzieckiem rozkład dnia uwzględniając czas na odpoczynek, odrabianie lekcji, aktywność fizyczną, godzinę pójścia spać.
 10. Przygotuj dziecko do nowych zadań – ucz dziecko cierpliwości i staranności w wykonywaniu zadań, zachęcaj do pokonywania trudności i poszukiwania rozwiązań.
 11. Przećwicz pakowanie plecaka.