Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Cieszynie:

- mgr Barbara Nowak - edukacja wczesnoszkolna, muzyka,
- mgr Małgorzata Bystrzyńska - przyroda, historia, wiedza o społeczeństwie,
- mgr Aleksandra Chmielecka - fizyka, matematyka,
- mgr Martyna Dzikowska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
- mgr Justyna Jakubowska - język angielski, język niemiecki,
- mgr Anna Jankowiak - nauczyciel współorganizujący kształcenie, edukacja przedszkolna, logopedia, rewalidacja,
- mgr Dominika Krawczyk - doradztwo zawodowe,
- mgr Milena Krawczyk - język polski, biblioteka,
- mgr Aldona Maryniak - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie,
- mgr Ryszard Nowak - wychowanie fizyczne, biologia, rewalidacja, edukacja dla bezpieczeństwa,
- ks. mgr Marcin Pieprzka - religia,
- mgr Jerzy Serafin - matematyka, geografia, chemia,
- mgr Marzena Siedlecka - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, technika,
- mgr Marta Skrzypek - nauczyciel współorganizujący kształcenie, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja,
- mgr Dorota Wawrzyniak - edukacja przedszkolna.

Pracownicy obsługi Zespołu Szkół w Cieszynie:

- Krystyna Juszczak,
- Zbigniew Sieraczek,
- Zofia Sieraczek.