SKŁAD RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CIESZYNIE

przewodnicząca: Pani Lucyna Kordylewska

zastępca przewodniczącej: Pani Klaudia Juszczak

skarbnik: Pani Joanna Góral