SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CIESZYNIE

Przewodnicząca - p. Anna Kisińska

Z-ca przewodniczącej – p. Krystian Pyrka

Skarbnik – p. Anna Wlazło

Sekretarz – p. Emilia Olech

ozdobnik (Kopiowanie)