ZARZĄD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CIESZYNIE

Przewodnicząca - p. Anna Kisińska

Z-ca przewodniczącej – p. Krystian Pyrka

Skarbnik – p. Anna Wlazło

Sekretarz – p. Emilia Olech

ozdobnik (Kopiowanie)

SKŁAD RADY RODZICÓW

Klasa I

Przewodnicząca: Magdalena Jędrzejak

Ilona Gronostaj

Ewelina Jędryczko

 

Klasa II

Przewodnicząca: Izabela Rejdych

Magdalena Gorell

Katarzyna Stachowiak

 

Klasa III

Przewodnicząca: Karolina Dryka

Natalia Dyba

Lidia Gontarz

 

Klasa IV

Przewodnicząca: Izabela Kapa

Agnieszka Chlasta

Agnieszka Grobelna

 

Klasa V

Przewodnicząca: Anna Kisińska

Anna Luckstaedt

Anita Malicka

 

Klasa VI

Przewodnicząca: Katarzyna Michalewska

Angelika Walas

Kamila Wojtkowska

 

Klasa VII

Przewodnicząca: Anna Wlazło

Katarzyna Flajszer

Izabela Mularczyk

 

Klasa VIII

Przewodnicząca: Agnieszka Grabska

Karol Burg

Izabela Zembold