KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI ODBYWAJĄ SIĘ

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH:

14.00-15.00 DLA UCZNIÓW

15.00-16.00 DLA RODZICÓW

ozdobnik (Kopiowanie)