ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowny Rodzicu,

od 12 lutego do 1 marca 2024 r.  zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły.

Wzór wniosku można pobrać tutaj lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Cieszynie.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do Publicznego Przedszkola w Cieszynie określa zarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 2 stycznia 2024 r.

 Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I (spoza obwodu) można pobrać tutaj

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2024

Wójta Gminy Sośnie

z dnia 2 stycznia 2024 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie

Lp.

Etap rekrutacji

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 luty 2024 r.

do 1 marca 2024 r.

godz. 15.00

od 03 kwietnia 2024 r.

do 17 kwietnia 2024 r.

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1

do 10 marca 2024 r.

do 22 kwietnia 2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do15 marca 2024 r.

godz. 13.00

do 26 kwietnia 2024 r.

godz. 13.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 15 marca 2024 r.

do 28 marca 2024 r.

godz. 15.00

od 26 kwietnia 2024 r.

do 6 maja 2024 r.

godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 2 kwietnia 2024 r.

godz. 10.00

do 10 maja 2024 r.

godz. 10.00