BIBLIOTEKA CZYNNA

PONIEDZIAŁEK – 12.00 – 13.00

WTOREK - 12.55 - 13.25

ŚRODA – 9.10 – 9.40

CZWARTEK – 12.55 – 13.25

 

sowa biblioteka

ozdobnik (Kopiowanie)

 

1. Czytanie poprawia pisanie.

2. KSIĄŻKI BARDZO CIEKAWE SĄ, POSZERZAJĄ WIEDZĘ TWĄ!

3. Czytanie usprawnia umysł.

4. Lek na głowę jest w aptece, a na nudę w bibliotece!

5. CZYTANIE TO ŻADEN KŁOPOT, CZYTAĆ MOŻE NAWET KOT!

6. Odłóż telefon, sięgnij po książkę!

7. Czytanie to dobre rozwiązanie.

8. CZYTAM KSIĄŻKI W BIBLIOTECE, W ŚWIAT FANTAZJI Z NIMI LECĘ!

9. NA ŁONIE PRZYRODY Z KSIĄŻKĄ PRZEŻYWAM PRZYGODY.

10. Biblioteka świetna sprawa, w książkach kryje się zabawa!

11. Czytać książki dobrze jest, ten, kto czyta, jest the best!

16. Książka się nie rozładuje, za to Ty wiedzą się naładujesz!

12. Czytania nadszedł czas, niech czyta każdy z Was!

13. Na papierze czy w tablecie, chętnie czytaj, drogie Dziecię!

 

ozdobnik (Kopiowanie)

Książki są lekarstwem dla umysłu.

ozdobnik (Kopiowanie)

Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki.

ozdobnik (Kopiowanie)

Książki kochają każdego, kto je otwiera,

dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń,

niczego w zamian nie żądając...

ozdobnik (Kopiowanie)

 Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy.

ozdobnik (Kopiowanie)

 Przy pomocy książek wielu staje się ludźmi uczonymi

nawet poza szkołą,

bez książek zaś nikt nie wykształci się nawet w szkole.

ozdobnik (Kopiowanie)

Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.

ozdobnik (Kopiowanie)

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej

im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie

w czasie trwania epidemii COVID– 19

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA:

1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Może nakładać maseczkę lub przyłbicę.

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (min. 1,5 metra).

3. Pomieszczenie biblioteki należy wietrzyć co godzinę.

4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł.

5. W widocznym miejscu, przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących przebywać w bibliotece.

6. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej.

7. Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki przez dziennik elektroniczny. Informuje czytelnika o terminie odbioru książki.

8. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece wynosi: materiały o powierzchniach plastikowych do 72 godzin, materiały o powierzchniach z tektury i papieru do 24 godzin.

9. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

10. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

11. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na stół, a później do pudła na strychu. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

12. Egzemplarzy nie wolno dezynfekować lub naświetlać lampami UV.

13. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-V wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny
i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW:

1. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki.

2. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji przez dziennik elektroniczny.

3. Odbiera ją w szkole w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie.

3. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.