OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

1)Wyżywienie – dzienna stawka wynosi 7,00 zł. Kwota za niewykorzystane posiłki odliczana jest za dwa dni nieobecności i powyżej, od należnej kwoty bieżącego miesiąca.

2)Opłata w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami, w których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego,   za wyjątkiem dzieci sześcioletnich (realizujących obowiązek przygotowania przedszkolnego).

Wysokość opłaty za przedszkole wyliczana jest na podstawie zadeklarowanych przez rodzica, godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu (zapis w deklaracji o świadczeniu usług). W przypadku nieobecności dziecka odliczany jest każdy dzień.

3)Zgodnie z zapisem w deklaracji o świadczeniu usług opłatę za przedszkole ,,z dołu”  należy dokonać do dnia 10-go każdego miesiąca na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Cieszynie nr 22 8409 0001 2002 0108 9888 0001 (w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka uczęszczającego do przedszkola oraz miesiąc za jaki jest dokonywana opłata z wyszczególnieniem: opłata świadczenie-…zł.; wyżywienie-…zł.).

                                                                 UWAGA!

Informacje dotyczące wysokości wpłaty można odbierać u wychowawcy grupy do 3 dnia każdego miesiąca.