ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowny Rodzicu,

od 10 stycznia 2024 r. rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Cieszynie.

Jeśli Twoje dziecko chodzi już do przedszkola i chcesz, aby nadal do niego chodziło -złóż u dyrektora przedszkola deklarację, że chcesz, aby twoje dziecko kontynuowało edukację w tym przedszkolu. Wzór deklaracji otrzymasz w przedszkolu.

Jeśli chcesz zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy – weź udział w rekrutacji do przedszkola. Składanie wniosków od 1 do 28 lutego (liczy się data i godzina wpływu). Wzór wniosku możesz pobrać tutaj lub w przedszkolu.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do Publicznego Przedszkola w Cieszynie określa zarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 2 stycznia 2024 r.

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2024

Wójta Gminy Sośnie

z dnia 2 stycznia 2024 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,

na rok szkolny 2024/2025 do Publicznego Przedszkola w Cieszynie

Lp.

Etap rekrutacji

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025

od 10 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024

-

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji

od 1 lutego 2024 r.

do 28 lutego 2024 r.

godz. 15.00

od 27 marca 2024 r.

do 31 marca 2024 r.

godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1

do 11 marca 2024 r.

do 7 kwietnia 2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 13 marca 2024 r.

godz. 13.00

do 10 kwietnia 2024 r.

godz. 13.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 13 marzec 2024 r.

do 20 marca 2024 r.

godz. 15.00

od 10 kwietnia 2024 r.

do 14 kwietnia 2024 r.

godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 21 marca 2024 r.

godz. 10.00

do 17 kwietnia 2024 r.

godz. 10.00