witaj maj

Podczas tygodniowego cyklu zajęć „Mieszkam w Polsce” podejmowane były działania mające na celu uczczenie obchodzonych w maju Świąt Narodowych. Dzieci utrwaliły sobie symbole narodowe, poznały legendy związane z historią Polski, a także uczestniczyły w zabawach stolikowych związanych z mapą naszego kraju. Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych przedszkolaki uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.