W roku szkolnym 2022/2023 nasze Przedszkole bierze udział w programie „Jestem bezpieczny w cyfrowym świecie”. Niniejszy program zakłada kształcenie bezpiecznych nawyków i uważnych zachowań  podczas korzystania z urządzeń cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Podstawowym założeniem programu jest stwarzanie dziecku możliwości wielokierunkowego rozwoju kompetencji kluczowych w odniesieniu do potrzeb współczesności i przyszłości.

program jestem bezpieczny