KOMUNIKATY

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

 

DROGI UCZNIU I RODZICU,

OD 25 MARCA DO 14 KWIETNIA EDUKACJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ZDALNIE

 

1. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów 
w systemie zdalnym.  

2. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel. 

3. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy dziennika Vulcan, mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły.

4. Przygotowane i wysłane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści 
z podstawy programowej. Będą one dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności.

5. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych 
z nauczycielem form. 

6. Miernikiem frekwencji ucznia będzie odesłanie nauczycielowi informacji zwrotnej, 
w tym odrobionego zadania w czasie określonym przez nauczyciela.

7. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor Szkoły będzie informował na bieżąco.

Życzę powodzenia i zdrowia.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie

Barbara Nowak

 

 

 

Nauczanie zdalne

 

Drodzy Uczniowie, zachęcamy Was do korzystania z materiałów ze strony

https://dyktanda.pl/

 

WAŻNE!!!

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej
od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 roku
zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zostają zawieszone.

W dniach 12 i 13 marca placówka pełni dyżur opiekuńczy.

Od 16 marca do 25 marca szkoła i przedszkole będzie nieczynne.

Nauczyciele pozostają w gotowości.

Prosimy śledzić stronę internetową szkoły,
dziennik elektroniczny
oraz stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej,
na której na bieżąco
będą umieszczane informacje
na temat funkcjonowania placówki.

 Uwaga 

 

 

Jutro tj. 06.03.2020 r. o godz. 15.30

zapraszamy wszystkich Rodziców

na spotkanie poświęcone

działaniom związanym z  koronawirusem SARS-CoV-2.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”