Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Cieszynie

- mgr Małgorzata Bystrzyńska
- mgr Aleksandra Chmielecka
- mgr Martyna Dzikowska
- mgr Justyna Jakubowska
- mgr Anna Jankowiak
- mgr Ilona Joks
- mgr Andrzej Kędziora
- mgr Dominika Krawczyk
- mgr Aldona Maryniak
- mgr Ryszard Nowak
- ks. Marcin Pieprzka
- mgr Jerzy Serafin
- mgr Barbara Siedlecka
- mgr Marta Skrzypek
- mgr Dorota Wawrzyniak
- mgr Renata Ziętek