KOMUNIKATY

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem 25.05.2020 r. rozpoczynają się konsultacje indywidualne
i grupowe uczniów klasy VIII z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych.

Konsultacje odbywają się w Sali klasy VIII zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

Dzień tygodnia

 

Godzina

Przedmiot

Grupa

26.05.2020 r.

 

9.20-10.20

matematyka

grupa I

26.05.2020 r.

10.40-11.40

matematyka

 

grupa II

27.05.2020 r.

8.00 -9.00

język polski

grupa I

 

27.05.2020 r.

9.30-10.30

język polski

 

grupa II

28.05.2020 r.

10.00-11.00

język angielski

 

grupa I

28.05.2020 r.

11.30-12.30

język angielski

 

grupa II

 

1. Na konsultacje uczeń umawia się indywidualnie z nauczycielem przez dziennik elektroniczny w dniu 25.05.2020 r. do godz. 15.00.

2. O organizacji konsultacji grupowych informuje uczniów bezpośrednio nauczyciel prowadzący wyznaczając im godzinę.

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

4. Uczeń ma podpisaną przez rodzica zgodę na udział w konsultacjach. Zgodę - oświadczenie można przesłać w wersji online do nauczyciela lub dostarczyć ją bezpośrednio nauczycielowi. 

5. Konsultacje grupowe odbywają się do 8 osób z zachowaniem odległości miedzy uczniami 1.5 m i zasadą jeden uczeń w jednej ławce.

6. Konsultacje grupowe mogą trwać maksymalnie 45 minut, a następnie odbywa się wietrzenie sali.

7. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły muszą koniecznie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

8. Do szkoły uczeń może zabrać tylko własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów ani nauczyciela.

9. W drodze do i ze szkoły, uczeń ma obowiązek korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.

10. Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Należy zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.

11. Należy zachowywać dystans 1,5 m przebywając na korytarzu; w toalecie przebywa 1 osoba.

12. Po konsultacjach uczniowi nie wolno gromadzić się przed szkołą.

 

/pobierz/

Konsultacje

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie 

Barbara Nowak

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”