Rok 2019/2020KOŁO WOLONTARIATU „ŁĄCZY NAS POMOC”

 

Od kilku lat działa w naszej szkole koło wolontariatu „Łączy nas pomoc”. Uczniowie do niego należący pomagają nie tylko swoim kolegom i koleżankom, lecz także chorym dzieciom poprzez m.in zakup kartek świątecznych czy zbiórkę nakrętek. Odwiedzają również starszych mieszkańców Cieszyna, Dobrzeca i Koradowa składając im życzenia. Ostatnio uczniowie włączyli się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestując na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci. Dziękujemy Wolontariuszom za zaangażowanie w akcję i wszystkim uczniom za udział w szkolnych działaniach koła „Łączy nas pomoc”.     


 

Co można znaleźć w Archiwum Państwowym

    Aby poznać i zrozumieć swoją historię, uczniowie uczestniczący w projekcie CDEW „Historie rodzin wielkopolskich” 29 stycznia 2020 uczestniczyli w zajęciach w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

   Na początku Pani Kustosz Zofia Wojciechowska przedstawiła nam historię instytucji archiwum oraz jego obecnego budynku. Następnie zwiedzaliśmy pracownie archiwalne oraz magazyny z bezcennymi dokumentami, mapami, księgami. Pani Kustosz zaprezentowała dzieciom księgi ludności z Cieszyna, a także mapę gminy Sośnie z XIX wieku.

    To było niesamowite przeżycie mieć w rękach dzieła z XV wieku, mimo że były pisane
w języku niemieckim i języku łacińskim.

 

W poszukiwaniu historii rodziny Schroederów

    Wnuk Nikodema Schroedera, pierwszego powojennego Starosty Odolanowskiego, Pan Profesor Jerzy Schroeder zaprosił uczniów naszej szkoły na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Spotkanie odbyło się 29 stycznia 2020 roku i w ramach projektu CDEW „Historie rodzin wielkopolskich” dzieci miały możliwość przeprowadzenia z Panem Profesorem wywiadu.

    Przywitał nas uśmiechnięty, życzliwy, niezmiernie pogodny człowiek, który w bardzo otwarty i szczery sposób opowiadał o kolejach życia swoich przodków oraz potomków.

    Poznaliśmy wiele cennych faktów dotyczących Pana Profesora. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na kierunku ekonomika handlu zagranicznego. Pracował na uczelni jako wykładowca, później został Kierownikiem Katedry, Prodziekanem i Prorektorem Uniwersytetu Ekonomicznego. Był szefem wydawnictwa, w latach 80 – tych szefem solidarności na uczelni. Bardzo dobrze zna język angielski, język niemiecki oraz język rosyjski. Hobby Pana Profesora to protokół dyplomatyczny międzynarodowy w biznesie.

    Niezmiernie dużo uwagi Pan Profesor poświęcił swoim rodzicom. Ojciec Marian Schroeder walczył w 69 Pułku Piechoty podczas Bitwy Warszawskiej i został ranny. Był znanym adwokatem, obrońcą wojskowym, który zasłynął jako społecznik broniący oskarżonych w czasie II wojny światowej nie tylko Polaków, ale również Niemców, ponieważ perfekcyjnie znał prawo niemieckie i język niemiecki. Po wojnie uruchamiał sądy polskie, walczył o prawa dentystów, pisał artykuły prawnicze.

    Matka Pana Profesora znana w Polsce i za granicą projektantka i modystka pracująca między innymi dla Opery Poznańskiej.

    Brat Pana Profesora – Nikodem Schroeder - inżynier budownictwa, jest biegłym sądowym w budownictwie.

  Poznaliśmy również wiele wiadomości o żonie – absolwentce Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, córce, która ukończyła psychologię oraz wnukach.

    Otrzymaliśmy także kilka cennych kopii dokumentów dotyczących rodziny oraz zdjęć
z ważnych momentów życia rodziny Schroederów.

Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

 

    Jak co roku nasza szkoła włącza się w obchody tego wydarzenia i podejmuje liczne działania, które posłużą realizacji celów wpisanych nie tylko w wydarzenie DBI.
Dnia 24.01.2020 roku odbył się apel poświęcony skutkom nadmiernego i szkodliwego korzystania z telefonu oraz przypomnieniu zasad bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. 
Uczniowie klasy VIII zaprezentowali program na który składały się porady i scenki, których celem była „telefoniczna” edukacja uczniów, zapoznanie ich z zasadami dobrego zachowania podczas korzystania z komórek, uświadomienie im, że od telefonu też można się uzależnić, pokazanie zagrożeń i konsekwencji wynikających z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z komórek.

Natomiast uczniowie klasy VI przygotowali zasady dotyczące zachowania podczas zabaw na świeżym powietrzu, bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach, kontaktach z nieznajomymi. Przedstawione  rady i przestrogi uświadomiły dzieciom konsekwencje nierozważnych zachowań i zachęciły uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych.

    Realizacja podjętych działań wpisana jest w program wychowawczo- profilaktyczny naszej szkoły i miała na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat fonoholizmu i ich bezpieczeństwa.

 

DBI 2020 

Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

 

      Nasza szkoła po raz kolejny włącza się do tej ogólnopolskiej akcji, podczas której zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Szkolne obchody DBI odbędą się poprzez realizację następujących zadań:

 

- na szkolnej stronie zostanie umieszczony baner i informacje o DBI;

- lekcje informatyki – w każdej klasie zostaną przeprowadzone lekcje z wykorzystaniem scenariuszy ze strony www.dbi.pl, oraz filmy animowane Krasnoludki 2.0 , które pokazują wybrane zagrożenia, z jakimi mogą się zetknąć  wszyscy korzystający z nowoczesnych technologii;
- l
ekcje wychowawcze – zostaną przeprowadzone dwie lekcje dotyczące tematyki DBI, każda z klas stworzy swój kodeks zasad bezpieczeństwa w sieci, który posłuży do utworzenia Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa w Internecie;
-  klasy I-VIII  przygotują klasowe plakaty informacyjne na temat:
-
Wyloguj się i żyj w realu!”- klasa VIII,
-
Jak zachować się, gdy w Internecie dzieje się coś złego?”- klasy VII-IV,

- „Nie ufaj osobom poznanym w sieci!”, - klasy I-III,
- k
lasa VII przygotuje prezentację multimedialną pod tytułem „Historia gier komputerowych”;
|- podczas uroczystego apelu wszyscy uczniowie ubrani będą w niebiesko- pomarańczowych barwach;

- podsumowaniem obchodów będzie apel, podczas którego uczniowie z klasy VII i V zaprezentują scenki poruszające tematykę bezpieczeństwa i kultury w sieci.

 

Mamy nadzieję, że poprzez organizację szkolnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa uczniów, każdy z nich zrozumie, że ponosi odpowiedzialność za to, co robi w internecie i w jaki sposób z niego korzysta.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”