PROJEKTY I PROGRAMY

W lutym bieżącego roku uczniowie klas I- III przystąpili do realizacji projektu: „Zdrowo jem więcej wiem”, grupa nazywa się „Zdrowa Piramida”. Uczniowie mieli do wykonania określone zadania zgodne z harmonogramem projektu.

 

Zadanie1. LEKCJA: Piramida zdrowia ucznia

Lekcja przeprowadzona została zgodnie z zaproponowanym w projekcie scenariuszem. W czasie zajęć wykorzystane zostały różne pomoce dydaktyczne takie jak: tablica interaktywna, atlasy geograficzne, książki ze zdjęciami starożytnego Egiptu, rysunki i zdjęcia różnych produktów żywnościowych, tablica z aktualną Piramidą Zdrowia.
Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały pogadanki, oglądały filmy, zdjęcia o starożytnym Egipcie oraz poznały tajniki ich budowy. Następnie uczniowie zapoznani zostali z budową Piramidy Zdrowia. Omówione zostały wszystkie piętra piramidy oraz znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania dla naszego zdrowia. Dzieci rozmawiały na temat zwyczajów żywieniowych, wymieniały jakie artykuły lubią a jakie nie. Stwierdziły wszystkie,  że chcą być zdrowe, więc muszą zmienić u siebie i w rodzinie zwyczaje żywieniowe. Nie będzie to łatwe -muszą zjadać więcej produktów z dolnej części Piramidy, unikać słodyczy i słodkich napojów, zwiększyć aktywność fizyczną a ograniczyć czas spędzany przed ekranem telewizora, komputera czy tabletem.

Konkurs: Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia 

Dobrym sposobem utrwalenia zasad zdrowego stylu życia było przystąpienie do Konkursu „ Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia”. Uczniowie znali już  zasady zdrowego odżywiania i wpływu aktywności ruchowej na ich zdrowie. Prace wykonywane były w trzech grupach, w czasie lekcji z pomocą nauczyciela. Dzieci tworzyły piramidy różnymi technikami plastycznymi. 
Z wszystkich prac zrobiono klasową wystawę, omówiono je a potem dokonano wyboru najlepszej pracy poprzez głosowanie,  w wyniku którego, najładniejszą okazała się Piramida klasy II.  Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe (bloki, długopisy).

Lekcja: Źródło życia i zdrowia – woda!

Uczniowie brali udział w zajęciach podczas których rozmawiali na temat wpływu wody na świat roślin, zwierząt i ludzi. Na kartkach z narysowanym konturem człowieka zaznaczali 2/3 części ciała człowieka i kolorowali na niebiesko. Następnym etapem była rozmowa  kiedy (w jakich sytuacjach)  organizm człowieka traci wodę, po czym nastąpiła burza mózgów: co jest najlepsze do picia. 

Podsumowując zajęcia uczniowie wspólnie wyciągnęli wniosek, że woda to nie tylko źródło życia, lecz także zdrowia, gasi pragnienie i dostarcza składniki mineralne.

 

 

 

 

CZYŚCIOCHOWA AKADEMIA

   W roku szkolnym 2020/2021 najmłodsi uczniowie naszej szkoły dołączyli do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Czyściochowa Akademia”, którego organizatorem jest firma Rossman, a działanie jest prowadzone w ramach programu Rossnę! Junior. Program umożliwia przeprowadzenie atrakcyjnych dla dzieci lekcji. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat higieny i odporności, a w każdy obszar tematyczny zostaną wprowadzeni edukacyjnym filmem z ciekawym eksperymentem.

 

"Zdrowo jem, więcej wiem"

 

  Uczniowie klas I- III od pierwszego lutego będą uczestniczyć w realizacji projektu pt. „Zdrowo jem, więcej wiem”. Jego zadaniem jest pogłębianie wiedzy najmłodszych na temat właściwych nawyków żywieniowych oraz promowanie  zdrowego stylu życia. Zajęcia realizowane są w   korelacji z poszczególnymi edukacjami. Koordynatorem projektu jest Pani Aldona Maryniak i Pani Marzena Siedlecka.

   

  Zdrowo jem, więcej wiem" to projekt realizowany w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

Od lat zwiększa się odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała. Potwierdzają to liczne badania i publikacje, między innymi raport Najwyższej Izby Kontroli z września 2017 roku. Według niego, aż 22% dzieci w Polsce cierpi na nadwagę, otyłość lub niedowagę. W odpowiedzi na tak niepokojące dane postawiliśmy na rozwiązania długofalowe i stworzyliśmy ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. Kierujemy go do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. To właśnie w tym wieku zaczynają się wyrabiać nawyki żywieniowe. Warto, żeby te nawyki od razu były prawidłowe i pozwalały cieszyć się zdrowym i długim życiem. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Projekt "Zdrowo jem, więcej wiem" to:

- bogata oferta edukacyjna dla klas 0-III szkół podstawowych,

- wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,

- rzetelna wiedza naukowa na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej podana w przystępny i nieszablonowy sposób,

- szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak np. praca w grupie.

Podsumowanie pracy związanej z realizacją innowacja pedagogicznej

w klasach I- VI „Książka oknem na świat”

I Informacje o szkole:

Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa w Cieszynie

ul. Kościelna 17

63-435 Sośnie

Gmina Sośnie

Powiat ostrowski

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Nowak

Strona internetowa

www.zs-cieszyn.pl

 

II Autorzy innowacji:

mgr Barbara Siedlecka


III Realizatorzy innowacji:
mgr Barbara Siedlecka


IV Rodzaj innowacji:

Innowacja, ze względu na zawartość treściową, jest innowacją metodyczną, a ze względu na zakres – wychowawczą.


V Termin:

Innowacja pedagogiczna trwała od 01 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.


VI Zakres innowacji:

Innowacją zostali objęci uczniowie klas I-VI oraz ich rodzice. Zaplanowane działania odbywały się na zajęciach biblioteki szkolnej, na godzinach w wychowawcą, zajęciach pozalekcyjnych – kółku teatralnym oraz spotkaniach z rodzicami.


VII Realizacja innowacji:

Reasumując wyniki całej ankiety można stwierdzić, że badania i diagnoza przeprowadzone wśród dzieci przed wprowadzeniem innowacji pokazały, iż rodzice często czytają dzieciom książki, kupują je bez okazji, organizują biblioteczki domowej. Bardzo dużą rolę odgrywa w ich życiu biblioteka szkolna, z której korzystają najczęściej. Rodzice zachęcają do czytania, dzieci to robią i nadal sięgają po książki w wersji papierowej. Bardzo pozytywnym aspektem była ilość przeczytanych książek, która znajduje potwierdzenie w podsumowaniu czytelnictwa za zeszły rok szkolnym. Mając to na uwadze głównym celem wprowadzenia innowacji stało się rozwijanie umiejętności czytelniczych. Realizację innowacji „Książka oknem na świat” rozpoczęła diagnoza przeprowadzona w formie ankiety na zebraniu z rodzicami zapytaliśmy o preferencje czytelnicze i domowe zwyczaje związane z książką. Wyniki przeprowadzonych diagnoz zostały przedstawione uczniom i ich rodzicom, a następie realizowano zadania wynikające z harmonogramu działań innowacji.


Przeprowadzając badanie ankietowe wśród 27 rodziców klas I-VI po zakończeniu zajęć w ramach innowacji otrzymaliśmy następujące wyniki:


1. Czy Państwa dziecko korzystało w tym roku szkolnym z biblioteki szkolnej?

TAK - 27

NIE - 0

NIE WIEM - 0

2. Czy Państwa dziecko potrafiło samodzielnie wybrać sobie książkę?

TAK - 27

NIE - 0

NIE WIEM - 0

3. Czy Państwa dziecko potrafiło wskazać ulubioną książkę?

TAK - 22

NIE - 1

NIE WIEM - 4

4. Czy Państwa dziecko brało udział w balu karnawałowym i przebierało się za postać z książki?

TAK - 16

NIE - 9

NIE WIEM - 2

5. Czy Państwa dziecko wykorzystywało teksty z książek do zabawy (wierszyki, rymowanki, itp.)?

TAK - 13

NIE - 10

NIE WIEM - 4

6. Czy Państwa dziecko brało udział w akcjach czytelniczych biblioteki szkolnej?

TAK - 14

NIE - 9

NIE WIEM - 4

7. Czy Państwa dziecko wykonywało ilustracje do lektury w domu jako zadanie domowe lub w czasie lekcji w szkole?

TAK - 24

NIE - 1

NIE WIEM - 0

8. Czy Państwa dziecko teraz chętniej czyta książki?

TAK - 21

NIE - 4

NIE WIEM - 2


VIII: Wnioski i spostrzeżenia:

 

 

Tworząc innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat” określone zostały kryteria sukcesu:

- uczeń potrafi samodzielnie wskazać literaturę, która jest wartościowa: zna tytuły książek adekwatnych do jego poziomu, autorów literatury dziecięcej,

- uczeń zna mocne strony umiejętności czytania,

- uczeń wskazuje mocne strony książek jako okna na świat,

- rodzic nauczy się rozmawiać ze swoim dzieckiem o literaturze dziecięcej,

- rodzic będzie motywował dziecko do wspólnego czytania literatury dziecięcej.

Wyniki przeprowadzonego badania umiejętności czytelniczych po zakończonej innowacji oraz obserwacje uczniów pozwalają nam stwierdzić, że dzieci poszerzyły swoją wiedzę i umiejętności czytelnicze.
Wszystkie rezultaty pracy sprowadzają się do stwierdzenia, że warto wprowadzać innowacje, ponieważ każde działanie małymi krokami rozwija umiejętności czytelniczych dzieci.

Sukcesy:

- uczniowie pracowali nowymi metodami na zajęciach – praca z książką, kształtowanie zachowań i umiejętności wyboru odpowiedniej książki,

- poprzez wdrożenie innowacji uległ poprawie poziom czytelnictwa w szkole podstawowej,

- uczniowie wskazują swoje ulubione książki oraz bohaterów,

- wzrosła świadomość konieczności czytania książek w celu poznania otaczającego świata, prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach, wartości niezbędnych do godnego życia w społeczeństwie,

- uczniowie posiadają umiejętności korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej.mgr Barbara Siedlecka

  

Klasowe pisemko zachęcające do zrezygnowania ze słodyczy

 

W listopadzie w klasie II i III odbył się  konkurs, którego celem było zachęcanie do zrezygnowania ze słodyczy. Podzieleni na grupy uczniowie opracowywali kolorowe pisemka, które zachęcały do zrezygnowania ze słodkich napojów na rzecz wody i słodyczy na rzecz owoców, warzyw, pestek i orzechów. 
Praca dzieci polegała na układaniu haseł, rysowaniu ich treści na kolorowych kartkach, a następnie na składaniu poszczególnych części w całość. W ten sposób powstały pisemka zachęcające do zrezygnowania ze spożywania słodyczy. Uczniowie rywalizowali ze sobą w układaniu haseł i projektowaniu ciekawych kart. Wykazali się dużą pomysłowością i poczuciem humoru. 
Następnie nauczyciel zorganizował wystawę prac, a powołana komisja uczniów z Samorządu Uczniowskiego oceniała treść, pomysłowość i szatę graficzną. Najwyższą ocenę uzyskało pisemko pt.'' Chcesz być silny tak jak miś, więc warzywa jedz od dziś”, które zawierało następujące hasła: „My słodyczy nie lubimy”, „Słodkie nie jest zdrowe, a owoce tak”, „Słodyczom mówimy nie” „ Jem cukierki i mam takie zęby”, „Słodyczom STOP”, „Kocham owoce i warzywa”.
Zrealizowane działania przyczyniły się do tego, iż dzieci deklarowały, że „...od dzisiaj nie będą zajadać się słodyczami, zastąpią je owocami, sokami, pestkami i orzechami'.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”