11

WIZYTA NASZYCH UCZNIÓW 

NA WARMII I MAZURACH - 

ZJAZD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

IM. MARII I LECHA KACZYŃSKICH

 

9.jpg14.jpg2.jpg17.jpg5.jpg8.jpg6.jpg7.jpg1.jpg13.jpg19.jpg16.jpg4.jpg15.jpg3.jpg18.jpg12.jpg10.jpg11.jpg