scena

   Dnia 28 maja odbył się wyjazd klas 1-3 i przedszkola do Ostrowskiego Centrum Kultury na sztukę pt.,,Zaczarowany globus". 

zaczarowany globus