W roku szkolnym 2022/2023 nasze Przedszkole bierze udział w programie „Jestem bezpieczny w cyfrowym świecie”. Niniejszy program zakłada kształcenie bezpiecznych nawyków i uważnych zachowań  podczas korzystania z urządzeń cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Podstawowym założeniem programu jest stwarzanie dziecku możliwości wielokierunkowego rozwoju kompetencji kluczowych w odniesieniu do potrzeb współczesności i przyszłości.

program jestem bezpieczny

W czerwcu i w sierpniu odbyły się adaptacyjne spotkania i zabawy dla nowych przedszkolaków. Wszystkie podejmowane działania związane były z innowacją pedagogiczną: "Przedszkole - drugi dom".

 

SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW
W NOWYM ROKU PRZEDSZKOLNYM 2022/2023.

rozpoczecie roku

zakonczenie roku

Dnia 23 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2021/2022 oraz pożegnanie "Starszaków", którzy od września będą uczniami klasy pierwszej. W uroczystości uczestniczyli również rodzice dzieci starszych, którzy ostatni raz podziwiali występy swoich pociech przed pójściem do szkoły. Wszystkie przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców Publicznego Przedszkola w Cieszynie.

 

zakonczenie ukraina

Dnia 23 czerwca 2022 roku przedszkolaki z Ukrainy wspólnie z całą społecznością Publicznego Przedszkola w Cieszynie uczestniczyły w uroczystym zakończeniu roku przedszkolnego 2021/2022. Dzieci nie tylko uczestniczyły w akademii, ale również miały możliwość zaprezentowania własnych umiejętności tanecznych i wokalnych. Ten dzień stał się dla nich wyjątkowym, pełnym niespodzianek i miłych gestów.

 

innowacja jangielski

W czerwcu przedszkolaki uczestniczyły w działaniach edukacyjnych w ramach innowacji pedagogicznej z języka angielskiego: "Languages around the world". Głównym celem innowacji było motywowanie dzieci do nauki języków obcych poprzez witanie się w różnych językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim oraz francuskim, słuchanie piosenek, liczenie oraz przygotowanie flag z poszczególnych krajów.

 

wycieczka niedz

Dnia 15 czerwca 2022 roku dzieci przedszkolne uczestniczyły w wycieczce do gospodarstwa agroturystycznego "Cicho-sza" w Niedźwiedziu. Głównym celem wycieczki było propagowanie szacunku do zwierząt i przyrody oraz dobra zabawa w kontakcie z naturą. Najważniejszym punktem programu było zwiedzanie MINIZOO, przejażdżka bryczką, jak również kiełbaska z grilla i pobyt na placu zabaw. Dziękujemy wszystkim dzieciom za mile spędzony czas, a także rodzicom za pomoc przy organizacji wycieczki.