projekt

Na zajęciach z języka angielskiego dzieci poszerzały wiedzę na temat Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem metody projektu oraz prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych.
Na zakończenie projektu przedszkolaki samodzielnie przygotowały Flagi Wielkiej Brytanii.