KOMUNIKATY

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 27.02.2020 r.

 

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem to:

- bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

- lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

  1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
    - bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
    - lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce
znajduje się poniżej
 /zobacz/


Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

 

KONKURS PLASTYCZNY

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie zaprasza

uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału

w Konkursie Plastycznym „Polski ZŁOTY ma 100 lat”

zorganizowanym z okazji 100-lecia polskiej waluty.

Konkurs polega na wykonaniu plakatu na temat: „Polski złoty ma 100 lat”.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

- plakat musi być pracą indywidualną ucznia,
oryginalną, 
niepublikowaną i nieprezentowaną wcześniej,

- pracę należy na odwrocie opisać imieniem i nazwiskiem ucznia, podać klasę i szkołę,

- technika wykonania plakatu jest dowolna: format A2 lub A3,

- ocena prac zostanie dokonana w liceum przez komisję konkursową,

- pracę składamy u p. Aldony Maryniak,

- termin składania prac upływa z dniem 12 marca 2020 roku.

 

Uczniowie bardzo serdecznie dziękują
Radzie Rodziców
w składzie:

Pani Anna Kisińska

Pani Karolina Reksa

Pani Agnieszka Grobelna

oraz
Gabriela Grobelna
Marika Grobelna

za przygotowanie słodkiej niespodzianki, czyli pysznych pączków,
z okazji Tłustego Czwartku.

 

Informacja o rekrutacji do Publicznego Przedszkola
i Szkoły Podstawowej im. M. i L. Kaczyńskich
w Cieszynie
na rok szkolny 2020/2021

 

Drogi Rodzicu, już 17.02.2020 r. do 09.03.2020 r. możesz w Sekretariacie Zespołu Szkół w Cieszynie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz do klasy I na rok szkolny 2020/2021. Zasady rekrutacji określone są
w Regulaminie rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Cieszynie.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej zs-cieszyn.pl

lub w Sekretariacie Zespołu Szkół w Cieszynie.

 

 

- Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 10.02.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sośnie jest organem prowadzącym. / pobierz/

Regulamin rekrutacji i wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkół w Cieszynie na rok szkolny 2020/2021 /pobierz/

 

DBI 2020 

Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

 

      Nasza szkoła po raz kolejny włącza się do tej ogólnopolskiej akcji, podczas której zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy bowiem powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

 

 

Mamy nadzieję, że poprzez organizację naszych szkolnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa uczniów, każdy z nich zrozumie, że ponosi odpowiedzialność za to, co robi w internecie i w jaki sposób z niego korzysta.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”