KOMUNIKATY

W roku szkolnym 2016 / 2017, klasa II i III  bierze udział w projekcie 
"Zdrowo jem, więcej wiem".
Obecną edycję projektu  honorowym patronatem objęła 
Pierwszej Dama, Agata Kornhauser-Duda.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.  Ma charakter międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia. Poprzez uświadamianie Nauczycielom, Rodzicom oraz Dzieciom, jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność sportowa, zmieniamy świadomość społeczną.

PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO:

-bogata oferta edukacyjna dla klas I-III szkół podstawowych,
-wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,
-rzetelna wiedza naukowa na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej podana w przystępny i nieszablonowy sposób – oprócz materiałów przygotowanych na lekcje oferujemy pogłębioną wiedzę, która nieustannie jest uzupełniana, zgromadzoną w portalu www.aktywniepozdrowie.pl w postaci ponad 400 artykułów,
-wiele wartościowych nagród – dla nauczycieli, dzieci oraz szkół – z najcenniejszą, naszym zdaniem, nagrodą „główną” dla wszystkich osób, które zaangażują się w ten projekt, jaką jest możliwość zmiany dotychczasowego stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny ruchowo.

 

źródło:/http://zdrowojem.fundacjabos.pl/index.php?m=op/

Zarządzenie nr 22/2016Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszyniez dnia 19.09.2016 r.w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnychNa podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 30 kwietnia 2002 Nr 46 poz. 432)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Cieszynie ustalił na rok szkolny 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 2.

Dniami dodatkowo wolnymi są:

  1. 31 października 2016 r.

  2. 22 grudnia 2016 r.

  3. 2 maja 2017 r.

  4. 1 czerwca 2017 r.

  5. 16 czerwca 2017 r.

  6. 21 czerwca 2017 r.

§ 3.

Ustanowione dni są wolne tylko od zajęć dydaktycznych. Nauczycieli obowiązuje obecność w pracy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………….................................

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Cieszynie wyrazili wdzięczność
Powstańcom Warszawskim
wysyłając kartkę za poświęcenie i oddanie sprawie niepodległości Ojczyzny.
Powstańcy są wzorem patriotyzmu, miłości i wiary w lepszą przyszłość.
Z wielkim szacunkiem odnosimy się do wartości, które swoją postawą reprezentowali i chcemy w dalszym ciągu kultywować
dla naszego wspólnego dobra.
Jesteśmy z Was dumni.

Drodzy Uczniowie!

 

 

Pragniemy Was poinformować, iż dnia 11.10.2016 r. ok. godz. 10.00 nasza szkoła przeprowadzi "telekonferencję" łącząc się z Peru, państwem w Ameryce Południowej. Będzie to lekcja przyrody na żywo, będziemy rozmawiali z profesorem Dariuszem Gwiazdowiczem, prowadzącym aktualnie w tym miejscu badania.

Odbędziemy odległą podróż, a szkoła nasza zbliży się do świata, doświadczy radości w procesie nauczania, rozwinie swoje zainteresowania i podniesie kompetencje w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz informacyjno- technicznych.

Zapraszamy!

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”