KOMUNIKATY

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie
wraz z Gronem Pedagogicznym

składają najserdeczniejsze życzenia świąteczna
Przedszkolakom, Uczniom, Rodzicom, Przyjaciołom szkoły 
oraz wszystkim mieszkańcom.
Niech te Święta upłyną Wam w pokoju i rodzinnej radości. 

 

Zarządzenie nr 18/2017

 

Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie

 

z dnia 22.09.2017 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz.1603,)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Cieszynie ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na rok szkolny 2017/2018 po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

§ 2.

Dniami dodatkowo wolnymi są:

 

 1. 22 grudnia 2017 r.

 

 2. 30 kwietnia 2018 r.

 

 3. 02 maja 2018 r.

 

 4. 04 maja 2018 r.

 

 5. 01 czerwca 2018 r.

 

 6. 18 czerwca 2018 r.

§ 3.

Ustanowione dni są wolne tylko od zajęć dydaktycznych - wychowawczych. Nauczycieli obowiązuje obecność w pracy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie

 

                    Drodzy Rodzice!

Serdecznie Was zapraszamy  

na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami.

Spotkanie odbędzie się dnia 20.11.2017 r. o godz. 17.00.

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”