Rok 2018/2019

 

ANDRZEJKI

      Dnia 29 listopada uczniowie klas I-III wzięli udział wspólnie z wychowawcami w Zabawie Andrzejkowej”. Wróżby to stara metoda na poznanie przyszłości – każdy chłopiec i dziewczynka ciekawi byli, co czeka ich w najbliższej przyszłości. Pomocne okazały się wróżby z butami i balonami. Następnie wszystkie dzieci udały się do klas, aby podczas pracy w grupach wykonać plakaty andrzejkowe. Nie zabrakło również wspólnego poczęstunku i zabawy przy muzyce.

 

     19 listopada 2018 roku odbył się X Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Bogdaju. W tym wydarzeniu wzięli udział uczniowie, których pasją jest śpiewanie w językach obcych. Jak zawsze poziom był wysoki i jury miało bardzo ciężkie zadanie dokonując wyboru najlepszych. Jest nam miło ogłosić, że nasza uczennica Amelia Dziabas zajęła w tym konkursie III miejsce. Gratulujemy!

 

 

 

 

      W naszej szkole czwartek 29 listopada 2018r. był dniem pełnym zabawy, muzyki i tańca. Tego dnia odbyła się Dyskoteka Andrzejkowa, na której uczniowie nie tylko rozwijali swoje umiejętności taneczne, lecz również dowiedzieli się, jakie zwyczaje są związane z tradycyjnymi Andrzejkami. Bardzo dziękujemy za wspólną zabawę.

 

 

Wycieczka do Ostrowskiego Domu Kultury

 

     Dnia 28.11.2018 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w przedstawieniu pt.”Detektyw Pozytywka”, na podstawie książki Grzegorza Kasdepke w wykonaniu aktorów Teatru Krakowskiego. Wydarzenie to odbyło się w OCK w Ostrowie Wielkopolskim.
Tytułowym bohaterem był wesoły detektyw Pozytywka, właściciel agencji detektywistycznej „Różowe Okulary”, zajmującej się rozwiązywaniem kryminalnych zagadek. Pozytywka mieszkał w kamienicy, w pokoju na poddaszu w którym  odwiedzali go mieszkańcy powierzając mu rozwiązywanie skomplikowanych zagadek detektywistycznych.

    Udział uczniów w spektaklu rozbudził zainteresowania teatralne, nauczył obcowania ze sztuką i uwrażliwił na jej odbiór. Dzieci utrwaliły umiejętność właściwego zachowania się w miejscach publicznych oraz zasady bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji.

 

Kabaret Bzik przedstawia "Jedzmy zdrowo, kolorowo"

 

    Dnia 21 listopada uczniowie klas I-III udali się do Sośni, aby na scenie sali wiejskiej obejrzeć spektakl kabaretu Bzik pt. „Jedzmy zdrowo, kolorowo”. Tym razem nasi bohaterowie Tola i Bzik zachęcali najmłodszych do spożywania owoców i warzyw zamiast słodyczy. Na scenie pojawił się piękny, kolorowy sad i kosze smakowitych owoców i warzyw. Przy wesołej muzyce dzieci śpiewały piosenki i uczestniczyły w konkursach organizowanych przez Tolę i Bzika. Cały spektakl w humorystyczny sposób zachęcał wszystkich do zdrowego stylu życia, który pozwala unikać chorób. Wszyscy bawili się wspaniale i z uśmiechem na twarzy powrócili do szkoły.

 

Naukowe rozmowy o przyrodzie

Nie ma nic lepszego, niż zorganizowanie seminarium o przyrodzie, właśnie w takim miejscu
jak Gmina Sośnie. Południowa Wielkopolska powinna reklamować się przyrodą”

( prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz)

 

      26 października 2018 r.w Stanicy Biały Daniel w Mojej Woli odbyło się II Seminarium naukowe pt. „Bliżej przyrody” skierowane do nauczycieli przyrody i biologii oraz pasjonatów. Jego pomysłodawcą jest absolwent i przyjaciel Szkoły Podstawowej w Cieszynie, a obecnie naukowiec światowej sławy, prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Organizatorami przedsięwzięcia były Zespół Szkół w Cieszynie, Stowarzyszenie „Przyjazne Otoczenie” z Cieszyna oraz GOK i GBP w Sośniach. Partnerami w zorganizowaniu tego spotkania były: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz Urząd Gminy Sośnie.

      Jako główny cel seminarium uznano propagowanie wśród nauczycieli akademickiej wiedzy przyrodniczej, co w założeniu przyczyni się do podnoszenia poziomu edukacji przyrodniczo – leśnej. Wykłady miały podnieść świadomość nauczycieli o potrzebie profesjonalnego rozwoju, związanego ze zmianami w świecie nauki, upowszechniać wartości proekologiczne wśród dorosłych, ukazać wkład nauk przyrodniczych w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym świecie i upowszechniać rezultaty tych nauk. Stworzono warunki do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy między nauczycielami oraz promowania walorów przyrodniczych Gminy Sośnie.

      Tematyka wykładów prowadzonych przez zacne grono profesorów uniwersyteckich cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła obecność 53 nauczycieli z kilku powiatów Wielkopolski oraz województwa dolnośląskiego, 20 pasjonatów oraz grono zaproszonych gości. Wśród nich zaszczycili swoja obecnością Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pani Marzena Wodzińska, Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu, pani Magdalena Sekura - Nowicka, Wójt Gminy Sośnie, pan Stanisław Budzik, Przewodniczący Rady Gminy, pan Mirosław Ostojak, dyrektor CUW, pani Arleta Zadka, radni Gminy Sośnie oraz prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy", p. Zofia Pietryka.

     Wójt Gminy Sośnie, pan Stanisław Budzik powitał serdecznie gości i dokonał otwarcia seminarium. Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie, p. Barbara Nowak przedstawiła prelegentów, podziękowała współorganizatorom i partnerom za pomoc w zorganizowaniu seminarium, za życzliwość, współpracę oraz zaangażowanie. Podkreśliła, iż Seminarium naukowe to wypadkowa przyjaźni: „Przekonaliśmy się, że przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca, do jakiej systematycznie motywuje nas Profesor”.
O aranżowanych naukowych przygodach i ich efektach opowiedzieli słuchaczom w telegraficznym skrócie uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Cieszynie. Głos zabrała również Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu, prezentując formę współpracy z Centrum Nauki Kopernik, jaką jest nowy projekt „Modułowe Pracownie” wspierające samodzielne uczenie się. Omówiła również zasady i korzyści z uczestnictwa w Klubie Młodego Odkrywcy.

   Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pogratulowała tak cennej inicjatywy zmierzenia się z trudnym, a zarazem aktualnym tematem, zapraszając jednocześnie do współpracy w realizowaniu ważnych dla edukacji zadań.

     Następnie głos zajęli zaproszeni naukowcy. Pierwszy wykład na temat współczesnych ekspedycji naukowych wygłosił prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Przedstawił historie podróży naukowych. Kiedyś było to poznawanie świata, dziś to przede wszystkim poznawanie przyczyn - „Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”. Profesor przedstawił warunki pracy naukowców podczas ekspedycji do Australii, Japonii, Iranu, Stanów Zjednoczonych, Panguany i obszarów dziewiczych jakimi są Arktyka i Antarktyda.

    Prof. dr hab. Jean Diatta urodzony w Senegalu, a pracujący na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, podejmując temat: „Bogactwo i zróżnicowanie przyrodnicze na polach – przypadek czy namaszczenie? ukazał stan ziemi i przyrody, skrajne wyczerpanie składników oraz korzyści i zagrożenia wynikające z uprawy roślin GMO. Profesor wskazał wyzwania stojące przed współczesnym rolnictwem, do których zalicza się nie tylko zapewnienie żywności, ale i troskę o przyszłość przyrody, mówiąc, że: „Wyginięcie gatunków oraz zniszczenia naturalnych siedlisk będą potrzebować milionów lat na „rekonstrukcję”. Jest to szaleństwo, którego nasi Spadkobiercy będą najmniej skłonni nas wybaczyć!”

     Dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek, również z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w wykładzie pt. „Las jako miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej” ukazała ekosystemy leśne, różnorodność gatunkową Polski oraz ubożenie bioróżnorodności. Zwróciła uwagę na to, że „świadome społeczeństwo to klucz do sukcesu. Gdy coś znamy, nie boimy się tego, rozumiemy i wiemy jak postępować, jak chronić i jak zachować dla przyszłych pokoleń”.

     Dr inż. Rafał Kurczewski, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego, zapoznał słuchaczy z edukacją przyrodniczo-leśną prowadzoną przez parki narodowe, tj. z bazą szkoleniową, programową i terenową (laboratorium badawcze Młodego Odkrywcy, leśne szkoły, ścieżki dydaktyczne, ścieżki zmysłów itp.), akcentując rolę świadomości ekologicznej.

     Podsumowaniem Seminarium może być stwierdzenie, że świadome korzystanie z dóbr natury oraz pokazywanie tego kierunku dzieciom oraz młodzieży jest warunkiem przetrwania przyszłych pokoleń. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w II Seminarium naukowym. Pragną również serdecznie podziękować prof. dr hab. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi za bezinteresowne zaangażowanie, zaproszenie kadry naukowej do przeprowadzenia seminarium, za edukację i promowanie Regionu Południowej Wielkopolski, jakim jest bogata przyrodniczo Gmina Sośnie.

 

 

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”