DOKUMENTY1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30. 

2.Wychowankami placówki mogą być dzieci od 2.5 roku życia do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. 

3.Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola ponoszą rodzice do momentu przekazania dziecka nauczycielce.

4.Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z przedszkola ponoszą rodzice od momentu przyjścia po dziecko. 

5.Dzieci do przedszkola należy przyprowadzać do godziny 8.00. 

6.Przyprowadzane do przedszkola dzieci muszą być zdrowe. 

7.Wychowankowie placówki winni być ubezpieczeni.

8.Rok przedszkolny rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami MEN i organu prowadzącego. 

9.Dniami wolnymi od pracy z wychowankami w placówce wychowania przedszkolnego są dni ustawowo wolne, oraz dni ustalone przez MEN i organ prowadzący. 
10.Odpłatność należy regulować do 10 każdego miesiąca. Nie regulowanie w terminie powoduje naliczanie ustawowych odsetek lub może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”