DOKUMENTY

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub odpowiedzialną -upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo wyszczególnioną na specjalnym oświadczeniu. 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna oddać je pod opiekę nauczyciela. 

3. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8.00 i obierać do godziny 14.30. 

4. Osoba obierająca dziecko z przedszkola odpowiada za jego bezpieczeństwo. 

5. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko, jeżeli nie jest jego rodzicem lub prawnym opiekunem.

6. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów kontaktowych (szczególnie numerów telefonów komórkowych).

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”